syluoti

syluoti
×sylúoti, -úoja, -ãvo intr. būti galingam: Kuriame pulke sūnus Dievo syluoja, alba yra sylingas MT96.gyvuoti, klestėti: Idant … išrodytumbime … tą vierą sančią ne numirusią, bet gyvą ir syluojančią širdysa mūsų MT92.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • šyluoti — šylúoti vksm. Kóvo pabaigojè jaũ pràdeda šylúoti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • šyluoti — šyluoti, uoja, ãvo intr. DŽ, NdŽ 1. impers. DŽ, NdŽ, Kp, An, Užp, Trgn, Mlt, Slk, Klt darytis šilta, atšilti: Jau kovo pabaigoj dieną pradeda šyluot Sv. Kai prades šyluot, ir [senelio] sveikata sugrįš Blnk. Kap šyluoja, pievoj pumpurienai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apšyluoti — intr. impers. apšilti: Kad tik truputį apšyluotų, važiuotumėm miškan Ds. šyluoti; apšyluoti; atšyluoti; nušyluoti; pašyluoti; prašyluoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšyluoti — intr. impers. atšilti: Bet tik kiek atšylãvo, būdavo, i atmauklina ana Klt. šyluoti; apšyluoti; atšyluoti; nušyluoti; pašyluoti; prašyluoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušyluoti — intr. 1. impers. atšilti: Nušylãvo kiek, karves i varo laukan Klt. 2. nuo šilumos nutirpti apšalui: Net ramiau, kai gryčios langai nušyluoja Ds. šyluoti; apšyluoti; atšyluoti; nušyluoti; pašyluoti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palaidinis — 2 palaidìnis, ė adj. (2), palaidinis (1) 1. žr. palaidas 1: Blaudžioja lyg šuo palaidinis Vrn. 2. žr. palaidas 5: Ir išvydo bernelis visą pulką mergelių – ir visos kaip viena palaidiniais plaukeliais (ps.) Rod. 3. palaidai, laisvai gulintis,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašyluoti — intr. 1. Arm pasišildyti: Lendu in pečio pašyluot, šilumon pagulėt Dv. Reikia sukurt ugnį, pašyluot Dv. | refl.: Tik pasišylavaũ prie pečiaus ir išvažiavau Kb. 2. Skr prk. sunkiai padirbėti, paplušėti: Kol pašienausim, visi gerokai pašyluosim… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašyluoti — intr. prašilti, atšilti (apie orą): Prašyluõs orai – dėsiuos aust Klt. | impers.: Kai tik prašyluõs, reiks supjaut malkos Mlt. šyluoti; apšyluoti; atšyluoti; nušyluoti; pašyluoti; prašyluoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sylavimas — ×sylavimas sm. → syluoti: Jo macį ir sylavimą nuodėmais ištuštinęs MTP23 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”